standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZSP w Grodzisku Wielkopolskim www.zsp-grodzisk.net
-Witamy
-Dane kontaktowe
-Patron szkoły
-Status prawny
Organy szkoły
Prawo
Kontrola działalności
Inne
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Status prawny

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA:

1. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z
późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2015r. poz. 843).

4. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(Dz.U z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

5. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
(Dz.U z 2013 r. , poz. 330 ze zm.).
udostępniono: 17.08.17 08:39 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku